Privacybeleid

Privacybeleid (Under construction)

Door mijn gegevens in te vullen op een van de formulieren van de website www.veelzijdigheid.be en www.sjic.be, ga ik akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen in een database van SJIC.

Die database is eigendom van SJIC, Leen Van de Wouwer, Aanhofstraat 19, 3550 Heusden-Zolder BE0818.866.377 .
Ik ga akkoord dat SJIC mijn gegevens verzamelt voor het verzenden van mails, nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over de diensten van SJIC.
Dit invulformulier en de opslag van mijn data voldoet aan de vereisten van de recentste privacy wetgeving (https://www.google.com/cloud/security/gdpr/).
Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur, tenzij ik mij uitschrijf. Ik heb altijd inzagerecht in mijn gegevens én ik heb het recht om rechtzettingen of schrappingen te vragen.
Ook heb ik het recht om bezwaar te maken of klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: +32 (0)2 274 48 00, F: +32 (0)2 274 48 35, E: commission@privacycommission.be.)

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met SJIC verbonden zijn of met enige andere partner van SJIC.


SJIC garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. SJIC werkt voor loopbaanbegeleiding met loopbaancheques samen met erkend loopbaancenter WISL, Stationstraat 62, 8700 Tielt BE 0833 028 278 en VDAB. Mijn data zullen nooit doorgegeven aan derden andere dan de directe partners van SJIC zonder mijn toestemming.

SJIC verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@sjic.be.

Verwerkingsdoeleinden
SJIC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor o.a. administratie, opvolgen van klantendossiers, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgronden van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen. Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met SJIC verbonden zijn of met enige andere partner van SJIC.
SJIC garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Elke persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@sjic.be

Direct marketing
Elke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
Elke persoon beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto’s, ontwerpen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leen Van de Wouwer, SJIC of rechthoudende derden.

What personal data we collect and why we collect it


Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymised string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service Privacy Policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.